Скорпион

Скорпион 24 Октомври - 22 Ноември

Човекът е такъв, каквито са неговите желания. Но желанието да имаме това, което нямаме, ни пречи да ползваме това, което имаме.Биоритми

Дата на раждане:
Ден
Година
Начало на графиката:
Месец
Година

От мъдростите на зодиака

"Да споменеш истината е лесно. Да познаеш истината е чудесно. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Ако Бог стане видим за човеците, ще вземе за тяло светлината, а за душа - истината. " Питагор

Клубове aстрология

Виж още