Стрелец

Стрелец 23 Ноември - 22 Декември

Увереността в себе си е най-важната от всички житейски способности, защото без нея не можеш системно да практикуваш останалите. Това е добродетел, която побира всички останали в себе си. Простичко казано тя е неотклонното желание да поемеш отговорност за живота си от този момент нататък, независимо кой ти е помогнал да го направиш такъв, какъвто е сега.Биоритми

Дата на раждане:
Ден
Година
Начало на графиката:
Месец
Година

От мъдростите на зодиака

"Да споменеш истината е лесно. Да познаеш истината е чудесно. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Ако Бог стане видим за човеците, ще вземе за тяло светлината, а за душа - истината. " Питагор

Клубове aстрология

Виж още