Дева

Дева 24 Август - 23 Септември

Денят не предполага успешната реализация на нови идеи и проекти. Запознанства и делови контакти също трябва да се избягват. С положителна настройка, отдих и без да се натоварвате с нищо, ще преминете по-спокойно и ще ви остане време за размисъл. Не давайте и не вярвайте на обещания. Направете си равносметка и отстранете негативните страни от характера си. Желателно е през този ден да се пази пост и въздържание.
Изтегли си мъдрост за деня


Биоритми

Дата на раждане:
Ден
Година
Начало на графиката:
Месец
Година

От мъдростите на зодиака

Не е достатъчно да бъдем амбициозни. По-важно е амбицията да отговаря на дарбите и средствата, с които разполагаме. Но също така сме длъжни да се стремим към по-хубавото, към по-съвършеното.

Клубове aстрология

Виж още